Samen met Jacob Bos, een ervaringsdeskundige, ben ik een lotgenotengroep gestart in Zutphen voor nabestaanden na een zelfdoding. Deze is bedoeld voor nabestaanden uit Gelderland, maar ook mensen daarbuiten zijn welkom.

De lotgenotengroep kan je steunen in je rouw. Het kan je heel goed doen te ervaren dat je niet de enige bent. Andere nabestaanden die begrijpen en voelen wat je ook zelf doormaakt. Het samen delen geeft verbondenheid en steun.

Elke bijeenkomst staat een thema centraal zoals bijvoorbeeld: De “Waarom” vraag, Omgaan met gevoelens, Reacties uit de omgeving etc

We komen acht keer bij elkaar in een vaste samenstelling op donderdagmorgen.
De onkosten voor koffie, thee, gebruik van de accommodatie en materialen bedragen in totaal € 47,50 p.p. voor 8 bijeenkomsten
Nabestaanden kunnen zich telefonisch aanmelden of informatie inwinnen bij mij (06-43769932) of Jacob Bos (06-49779971).