rustig meer met struikje op rots

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom?

Voor mijn dienstverlening

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doen mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Via deze website worden alleen de gegevens die je in het contactformulier invult, met als doel om contact met je te leggen.

Voor deze website

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Die websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

Je data worden niet gedeeld

Welke rechten je hebt over je data

Als je een webformulier hebt ingestuurd, kunt je om een exportbestand vragen met de persoonlijke gegevens die we van je hebben. Je kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde service voor spamdectectie worden geleid.