Deze rouwgroep cq lotgenotengroep is een vorm van contact met mensen die hetzelfde soort verlies hebben meegemaakt.  Alle deelnemers hebben iemand verloren aan zelfdoding . Wel zal er verschil in tijd zitten. Bij de ene is het misschien nog maar een jaar geleden , bij een ander misschien al veel langer terug

Het kan gaan om verlies van een partner, een kind, een broer of zus , een vader of moeder of een andere dierbare.  Je zult in de groep hopelijk ervaren dat door het delen van ervaringen,  je herkenning en begrip van elkaar krijgt . Dat kan enorm veel steun geven. Het kan helpen om te horen hoe een ander er mee omgaat.

In de bijenkomsten is veel ruimte om je verhaal en ervaringen te delen. We starten elke bijeenkomst met het aansteken van een kaars waarmee we onze dierbaren gedenken. Vervolgens gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek. Aan het eind van de bijeenkomst sluiten we af met een gedicht.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

  • Het verhaal                                                                                      
  • De waaromvraag                            
  • Omgaan met gevoelens               
  • Reacties van de omgeving
  • Omgaan met speciale dagen      
  • De kracht om verder te gaan