oude boom met knoesten in het gras in zomertijd

De lezingen die ik geef, gaan over Rouw na zelfdoding. Ik spreek vanuit mijn rol als professional en als nabestaande.

Met eigen praktijkvoorbeelden vertel ik wat het betekent om achter te blijven na een zelfdoding. Waarom is deze rouw anders dan rouw na een ander overlijden? Wat is de impact van een zelfdoding? Wat kan iemand helpen om een weg hierin te vinden? En zijn er handreikingen voor de omgeving om hen te ondersteunen? Deze en andere vragen komen in de lezing aan de orde.Uiteraard is er ook ruimte voor vragen over dit onderwerp.

Geïnteresseerd in een lezing over Rouw na zelfdoding? Neem dan contact met mij op via 06-43769932 of via mijn contactpagina.

Recensies:

Gisteren hadden we  een hele bijzondere gemeente-avond met als thema ‘Verlies door zelfdoding’. Carien van Geffen, die in 2015 haar zoon verloor aan zelfdoding, sprak over haar verlies en alle facetten rondom rouw en nabestaande-zijn. Op dit gevoelige onderwerp hangt helaas nog steeds een taboe, terwijl feiten laten zien dat het aantal zelfdodingen toeneemt. Om een indruk te geven: in 2018 maakten 1827 mensen een einde aan hun leven en het aantal mensen die een poging daartoe deden kwam op 94.000!

Wij hebben zelf drie keer in ons leven te maken gehad met suïcide: ik verloor mijn vader toen ik nog heel jong was, mijn man een directe collega en tijdens een treinreis op vakantie werden wij geconfronteerd met een aangereden persoon… De impact van zo’n gebeurtenis is enorm! Ook de rouw is anders…

Ondanks dat het voor mij al lange tijd geleden is, raakte het  verhaal van Carien me/ons toch behoorlijk; zoveel herkenning rondom rouw en hoe je als nabestaande worstelt met vragen als  “waarom?!”, schuldgevoelens, schaamte, geloofsvragen, wisselende gevoelens van liefde en boosheid naar de persoon…  Ik realiseerde me ineens dat ik nooit eerder iemand over zelfdoding had horen praten; zelfs nog nooit een boek erover had gelezen…

Wij zijn dankbaar dat we deze avond  hebben bijgewoond en hopen dat dit taboe doorbroken wordt! Juist door hier open over te zijn, halen we een stuk eenzaamheid weg bij mensen die dit meegemaakt hebben…                        
Laten we oog hebben voor hen! 

Petra