Bankje in park

De basis van de werkwijze is ‘Samen’. Jij bent het uitgangspunt. De hulp is kortdurend en effectief.

We starten altijd met een kennismakingsgesprek en bespreken dan wat jouw hulpvraag is en wat ik voor je kan betekenen. Dit is een vrijblijvend en gratis gesprek.

Mijn manier van werken is psychosociale counselling.

Wat is counselling precies?

Dit is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening. Een werkwijze die wordt toegepast bij mensen met een gezonde emotionele basis die tijdelijk hulp en ondersteuning vragen bij situaties in het leven waarbij men het gevoel heeft vast te lopen. 

Counselling is niet geschikt voor mensen met zware psychische of psychiatrische problematiek. Dan zal ik doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Het doel van counselling is om je te helpen bij het oplossen van problemen. Daarvoor voer ik gesprekken en stel gerichte vragen, om zo te proberen tot de kern en de oorzaak van je probleem te komen.

Ik zal je aanmoedigen en helpen je gevoelens te verwoorden, waardoor de problemen verhelderd worden en je weer inzicht krijgt in je eigen gevoelens en probleem.  

Maar Counselling houdt ook “verandering in”.  Als je hulp vraagt, speelt er vaak een probleem waar je moeilijk mee om kunt gaan. Om er beter mee om te kunnen gaan, zal er iets veranderd moeten worden. Dit kan een andere benadering van de situatie of het probleem zijn, zodat je er anders tegen aan gaat kijken.

Het kan ook zijn dat er een gedragsverandering nodig is. Ik zal je daarbij niet sturen, maar je enkel aansporen en ondersteunen bij het maken van je eigen keuzes. Jij weet namelijk zelf het beste wat bij jou past en wat bij jou werkt.

Samen gaan we zoeken naar wat helpt, zodat jij je beter voelt en je weer wat meer controle over je leven krijgt.